Kiều bào chung tay xây dựng đất nước

         Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh, gia tăng về số lượng và mở rộng hơn về địa bàn. Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao, đại bộ phận bà con đã có địa vị của mình, dần ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa xã hội.
         Đất nước ngày càng đổi thay, phát triển, đó cũng là lý do để rất nhiều kiều bào quyết định trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Sau nhiều năm ở nước ngoài, có lẽ hơn ai hết họ cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người được nói tiếng mẹ đẻ, được sống trong tình yêu thương của gia đình và đồng bào mình. Sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với trong nước được thể hiện ở rất nhiều kênh khác nhau nhưng nổi bật và thường xuyên hơn cả là kiều hối, mỗi năm hàng chục tỷ USD trong suốt nhiều năm qua...