Kiểm toán nhà nước Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao ASEANSAI lần thứ 6

Trong 2 ngày 28 và 29/7/2021, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao lần thứ 6 của Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á - ASEANSAI theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp do KTNN Malaysia - Chủ tịch ASEANSAI giai đoạn 2020-2021 chủ trì.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước VIệt Nam Hà Thị Mỹ Dung làm Trưởng đoàn KTNN Việt Nam tham dự họp trực tuyến.

Cuộc họp có sự tham dự của 10 thành viên của ASEANSAI, gồm các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI): Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam.

Các Trưởng đoàn và các thành viên Điều hành Cuộc họp chụp ảnh lưu niệm (trực tuyến).

Các Trưởng đoàn và các thành viên Điều hành Cuộc họp.

Cuộc họp tập trung thảo luận về các nội dung: Dự thảo Quy chế ASEANSAI sửa đổi; Dự thảo Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2022 – 2025; Điều khoản tham chiếu của Ủy ban chia sẻ kiến thức; Kế hoạch công tác của các Ủy ban ASEANSAI giai đoạn 2022 – 2023; Kết quả của phân tích nghiên cứu về năng lực pháp lý ASEANSAI; Chương trình nghị sự của Đại hội ASEANSAI lần thứ 6 năm 2021; Bầu các Ủy ban ASEANSAI 2022- 2023;

Một số vấn đề khác về: Dự thảo báo cáo tài chính 2018 và 2019; Tổng hợp ngân sách đề xuất 2021-2022 cho các hoạt động của ASEANSAI; Bầu Kiểm toán viên Kiểm toán báo cáo tài chính trong 2 năm 2020 và 2021; Kế hoạch hợp tác với các nhà tài trợ.

Phát biểu tại cuộc họp, thay mặt KTNN Việt Nam, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung trân trọng cảm ơn hỗ trợ của các thành viên ASEANSAI trong thời gian qua để KTNN Việt Nam hoàn thành trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược (KHCL) giai đoạn 2020-2021; đã tin tưởng và tín nhiệm để KTNN Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch tịch Ủy ban KHCL nhiệm kỳ 2022-2023.

Trình bày về dự thảo KHCL ASEANSAI 2022 – 2025, đại diện KTNN Việt Nam cho biết, cho đến nay, ASEANSAI đã xây dựng 3 kế hoạch chiến lược cho các giai đoạn 2012-2013, 2014-2017 và 2018-2021. Nhờ có KHCL và triển khai từ ngay thời gian đầu thành lập và phát triển, ASEANSAI đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp với sự phát triển ổn định, từ đó giúp tăng cường năng lực của các SAI thành viên, thúc đẩy quản trị tốt và trách nhiệm giải trình tại khu vực và xây dựng được mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, mang tính xây dựng với các bên liên quan.

Dự thảo KHCL ASEANSAI 2022 – 2025 gồm 6 phần chính: Giới thiệu về ASEANSAI; Thông điệp của Chủ tịch ASEANSAI, Chủ tịch Ủy ban KHCL; Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi; 04 mục tiêu chiến lược và 10 mục đích chiến lược; 02 phụ lục về Ma trận thực hiện và Quản lý rủi ro.

Theo đại diện KTNN, so với KHCL giai đoạn 2018-2021, KHCL ASEANSAI 2022 – 2025 bổ sung tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi các nội dung về tính chuyên nghiệp, đổi mới, phản ứng nhanh trong môi trường hoạt động năng động và nhiều bất ổn hiện nay.

Một điểm khác biệt rõ rệt của KHCL ASEANSAI 2022 – 2025 mới so với KHCL giai đoạn trước là cấu trúc và nội dung của Mục tiêu và Mục đích chiến lược được thiết kế dựa trên các chức năng của các Ủy ban và theo các trụ cột thuộc Khung đo lường hoạt động của các Cơ quan Kiểm toán tối cao./.

Phạm Dung