Khởi động Chương trình phát triển doanh nghiệp xã hội ASEAN

Quỹ ASEAN đã khởi động Chương trình phát triển doanh nghiệp xã hội ASEAN và Hội thảo trực tuyến thảo luận về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp xã hội trong khu vực, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp trẻ vươn lên dẫn dắt các nỗ lực giảm thiểu tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19 gây ra.