Khai mạc Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN lần thứ 21 tại Hà Nội

Về lĩnh vực Tăng cường phát triển các kỹ năng cho công chức thuộc ACCSM, đến nay đã hoàn thành 5 hoạt động/dự án/sáng kiến. 10 hoạt động/dự án/sáng kiến đã được lên kế hoạch. Với ACCSM+3, đã hoàn thành 3 hoạt động/dự án/sáng kiến và 5 hoạt động/sáng kiến/dự án đã được lên kế hoạch. Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược này, kêu gọi sự tham gia của các mạng lưới các viện Đào tạo về công vụ của ASEAN và Trung tâm nguồn lực của ASEAN. Xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với các cơ quan chuyên ngành của ASEAN theo từng dự án. Những người đứng đầu ACCSM đã nhất trí có thể xem xét mở rộng hợp tác với Australia, Canada, Ấn Độ trong những lĩnh vực ví dụ quản trị đất nước tốt, để xem xét hợp tác trong lĩnh vực lao động, giáo dục, môi trường, y tế, trao quyền cho phụ nữ và phát triển bền vững.

Bộ Nội vụ Việt Nam với vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, nhấn mạnh: Định hình nền công vụ ASEAN chuyên nghiệp, chia sẻ, phát triển bền vững với các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới, tiếp tục triển khai sáng kiến của Singapore trong thúc đẩy hợp tác với các nước đối tác đối thoại Canada, Australia, New Zealand, Ấn Độ và đưa quan hệ giữa ACCSM với các nước đối tác đối thoại này lên tầm cao mới. Đồng thời, thực hiện sáng kiến của Việt Nam về Tuyên bố "Tăng cường sự thích ứng của nền công vụ đối với những thách thức mới".

Hội nghị cũng nhất trí và chuyển giao để Brunei đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 22.

Thực hiện : Vân Hương Hồng Dũng