Khách quốc tế đến Việt Nam tăng hơn 40%

Trong tháng 11 này Việt Nam đã đón trên 15.000 lượt khách quốc tế tăng 42,4% so với tháng 10.Thông tin của Truyền hình Thông tấn - VNEWS.