Indonesia phục hồi và phát triển hệ ngôn ngữ các dân tộc

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia đã phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai dự án phục hồi và phát triển hệ ngôn ngữ các dân tộc tại đảo quốc này, như một biện pháp để bảo tồn nền văn hóa đặc sắc cho thế hệ Indonesia mai sau.

Indonesia là một đất nước đa văn hóa

Indonesia là quốc gia đa dân tộc và văn hóa, nhưng một số nền văn hóa và ngôn ngữ đã và đang biến mất dần. Trước thực trạng trên, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia đã phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai dự án phục hồi và phát triển hệ ngôn ngữ các dân tộc tại đảo quốc này, như một biện pháp để bảo tồn nền văn hóa đặc sắc cho thế hệ Indonesia mai sau.

Bà Suharti, Tổng thư ký Bộ Giáo dục, Văn hóa, Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, cho biết, dự án được cụ thể hóa bằng chương trình Học tập Merdeka, giới thiệu văn hóa, chữ viết các dân tộc ở các cấp với hy vọng giới trẻ sẽ có cách nhìn nhận và hiểu rõ hơn ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc tại Indonesia.

Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục và Văn hóa Indonesia, việc phục hồi và 39 ngôn ngữ khu vực đã được đưa vào thực hiện tại 157 huyện hoặc thành phố ở 13 tỉnh khắp Indonesia.

SGGP