Indonesia đề xuất thiết lập cơ chế y tế khu vực

Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc dưới hình thức trực tuyến, Indonesia đã đề xuất thiết lập một cơ chế y tế khu vực nhằm mục đích ngăn chặn, phát hiện và ứng phó tốt hơn trước đại dịch, đặc biệt là thông qua việc chia sẻ dữ liệu. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh nước này đang đối phó với làn sóng COVID-19 nghiêm trọng nhất trong khu vực cũng như trên thế giới.