Hong Kong muốn thu hút thêm nhiều sinh viên Việt Nam

Vị trí địa lý và yếu tố lịch sử đặc biệt của Hong Kong, Trung Quốc, đã tạo ra một sự giao thoa về văn hóa và môi trường giáo dục giữa phương Đông và phương Tây. Chính sự khác biệt này lại là thuận lợi cho các sinh viên quốc tế. Mới đây, Hong Kong đã tiếp tục điều chỉnh chính sách thu hút nhân tài, cánh cửa đã mở rộng hơn cho những sinh viên, lao động trình độ cao, trong đó có người Việt Nam.