Hơn 1,1 triệu C/O được giải quyết qua Cơ chế một cửa ASEAN

Cùng với việc kết nối 226 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, hoạt động Cơ chế một cửa ASEAN của Việt Nam cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Hơn 1,1 triệu C/O được giải quyết qua Cơ chế một cửa ASEAN. Ảnh minh họa

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến nửa cuối tháng 5/2021, có 1.131.936 C/O được tiếp nhận, giải quyết qua Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), trong đó số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 347.863 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 784.073 C/O.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, hiện nay Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước trong khối ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines) thông qua ASW.

(Sẽ mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia)

Để nâng cao hiệu quả ASW, Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2021./.