Hội nhập - một trong những yếu tố thành công của Việt Nam

Tại hội thảo khoa học "Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc kiến tạo đất nước và kết quả Đại hội XIII" vừa được tổ chức tại Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga trong tháng 5, các đại biểu nhấn mạnh rằng, hội nhập là một trong những yếu tố thành công của Việt Nam.

Phân tích các quyết sách của Đại hội XIII, các thành viên dự hội thảo đã thảo luận về những ưu tiên và nhiệm vụ trong chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tiến trình chính trị hiện đại, các mô hình và lộ trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam... Theo Sputnik, các báo cáo ghi nhận vai trò đặc biệt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng tháng Tám và sự nghiệp giữ vững phát huy thành quả cách mạng.

"Việt Nam có ưu thế nền tảng nổi bật về đảm bảo ổn định chính trị nội bộ và tính kế thừa liên tục trong quyền lực chính trị. Việt Nam vừa có thể hợp tác hiệu quả với các nước trong ASEAN vừa thiết lập cuộc đối thoại với nhiều đối tác quốc tế, bao gồm Mỹ, Trung Quốc, EU và Nga. Đối mặt với những tình huống phức tạp về phát triển kinh tế và chính trị trong một thế giới đầy biến động, Việt Nam không đi theo con đường biệt lập mà đã chọn lộ trình tích cực hội nhập liên kết vào các tiến trình quốc tế" - chuyên gia Ekaterina Koldunova - Giám đốc Trung tâm ASEAN tại Viện Quan hệ Quốc tế Mátxcơva nhận xét.

Học giả Nicholas Chakpman từ Đại học Tổng hợp Tohoku (Nhật Bản) đánh giá, chính sách đối ngoại đa phương của Việt Nam là sự chuẩn bị thuận lợi căn bản để đất nước chống chọi tốt với mọi sóng gió của tình hình quốc tế, đồng thời nâng cao uy tín của Việt Nam trên tầm thế giới. Tiến sĩ Vũ Thuỳ Trang - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nga và SNG thuộc Viện Nghiên cứu Châu Âu (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) - nhấn mạnh trong bản tham luận, hội nhập quốc tế là hướng then chốt trong chiến lược đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2016-2021, đóng vai trò quan trọng to lớn trong sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc gia.

Dẫn ra lý thuyết của nhà khoa học Nga Nodar Simonia về các quá trình cách mạng giống như làn sóng, chuyên gia Nga Viktor Sumsky lưu ý rằng, bằng cách liên kết hội nhập với thế giới bên ngoài, tương tác với mọi đối tác có thể, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đang cố gắng bảo toàn những thành quả cách mạng để tiến lên.

Trong báo cáo của mình, giáo sư, tiến sĩ khoa học Vladimir Kolotov - Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint-Peterburg đã phân tích bài viết mới nhất của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chuyên gia Việt Nam học của Nga nhận xét rằng, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Giáo sư Kolotov lưu ý, những đặc điểm cơ bản trong hệ thống chính trị hiện đại của Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi nhất để đất nước tiến lên phía trước một cách hiệu quả.

"Đó là nét ưu việt của hệ tư tưởng, không hề giáo điều cứng nhắc mà sinh động, phát triển, dựa trên cơ sở đặc tính quốc gia dân tộc của Việt Nam. Ở đây một mặt là tính cứng rắn của hệ thống quyền lực, còn mặt khác là tính linh hoạt, phức hợp của nền kinh tế. Chính quyền đảm bảo sự quản lý, nền nếp trật tự ổn định của chế độ, còn thực tế đan xen các thành tố khác nhau của cơ cấu kinh tế - xã hội và chính sách mở cửa đảm bảo sự phát triển và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam" - giáo sư Kolotov nhận xét.

Tại hội thảo bàn tròn lần này còn có những các tham luận về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Giáo sư, tiến sĩ khoa học Vladimir Mazyrin đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN thuộc Viện Viễn Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho rằng, nâng cao trình độ khoa học và kỹ thuật-công nghệ, tăng năng suất lao động song hành với đảm bảo chất lượng sản phẩm, tính hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế - là con đường trực tiếp để chuyển đổi sang mô hình phát triển kinh tế chuyên sâu. Tuy nhiên, giáo sư cũng lưu ý Việt Nam về bẫy thu nhập trung bình vào thời điểm năm 2045.

Hội thảo bàn tròn tiến hành theo hình thức trực tuyến có sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học từ Viện Viễn Đông, các Viện nghiên cứu Phương Đông, Viện Kinh tế và Nhân khẩu học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, các trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Mátxcơva, Saint-Peterburg, Tiumenskiy, Liên bang Viễn Đông, Đại học Hữu nghị các dân tộc và Học viện Ngoại giao thuộc cơ quan đối ngoại của Liên bang Nga...

Đại diện phía Việt Nam có các chuyên gia từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Viện Nghiên cứu Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế... Dự hội thảo còn có các nhà nghiên cứu từ Đại học Tohoku Nhật Bản, Viện Đông phương Paris và Đại học Lumiere Lyon Pháp./.

Song Minh