Hội nghị trực tuyến về Gìn giữ hòa bình ASEAN mở rộng

Nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, sáng 6/4, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Kỳ họp 14 Nhóm Chuyên gia về Gìn giữ hòa bình Liên hợp Quốc. Hội nghị do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì. Cùng dự có đại diện Ban Thư ký ASEAN, Cơ quan Phát triển quốc tế Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, UN WOMEN, Tùy viên Quốc phòng các nước ADMM+ tại Việt Nam.