Hội nghị trực tuyến giữa hai Đảng Việt Nam - Lào

Ngày 17.9, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tổng kết hợp tác, trao đổi lý luận và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào giai đoạn 2016-2021, phương hướng hợp tác giai đoạn 2021- 2026”. Ghi nhận của truyền hình Thông tấn - VNews.