Hội nghị trực tuyến của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN với Đông Timor về sự gia nhập ASEAN của Đông Timor

Từ ngày 8-10 tháng 9 năm 2020, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN với Đông Timor về sự gia nhập ASEAN của Đông Timor đã được tổ chức.

Đây là hoạt động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò là Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), chủ trì tổ chức nhằm triển khai kết quả của Hội nghị ASCC lần thứ 23 được tổ chức vào ngày 23/6/2020 liên quan đến đơn xin gia nhập là thành viên ASEAN của Đông Timor.

Thành phần tham dự trực tuyến Hội nghị: bên cạnh đoàn Đông Timor, về phía ASEAN, có sự tham gia của các quan chức phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (SOCA) các nước thành viên ASEAN; Chủ tịch và Phó Chủ tịch của 15 cơ quan chuyên ngành thuộc trụ cột văn hóa – xã hội ASEAN; các đại diện đến từ Ủy ban các đại diện thường trực ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Về phía Việt Nam tham dự Hội nghị trực tiếp có đại diện Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN và đại diện một số tổ chức, đơn vị có liên quan cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng SOCA Việt Nam đánh giá cao việc Đông Timor đã nhanh chóng đưa ra các câu trả lời đối với Bảng hỏi của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN theo các lĩnh vực chuyên ngành của các cơ quan thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN. Theo đó, Trưởng SOCA Việt Nam khẳng định,  trong bối cảnh chuyến khảo sát thực tế của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN bị hoãn lại do dịch bệnh COVID-19, các hoạt động trao đổi, tham vấn trực tuyến của Cộng đồng với Đông Timor rất cần thiết, góp phần tăng cường kết nối và trao đổi thông tin giữa ASEAN với Đông Timor. Trưởng SOCA Việt Nam đề nghị đại diện SOCA các nước thành viên ASEAN, Chủ tịch và Phó Chủ tịch các Cơ quan chuyên ngành của Cộng đồng tích cực đưa ra các ý kiến đóng góp và đầu vào cũng như chia sẻ quan điểm để bổ sung, hoàn thiện cho các câu trả lời của Đông Timor.

Tiếp đó, Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đầu mối SOCA Việt Nam, đã trình bày về các lĩnh vực hoạt động và ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN gắn với Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025. Phía Đông Timor cũng có bài trình bày tổng quan về các lĩnh vực liên quan đến văn hóa – xã hội cơ chế hoạt động quốc gia. Đồng thời, trình bày về các nỗ lực hướng tới việc gia nhập ASEAN.

Kết thúc phiên toàn thể, Hội nghị bước vào các Phiên chuyên ngành, trong đó, các đại biểu đã trao đổi sâu hơn và làm rõ thêm thông tin về các trả lời của Đông Timor đối từng lĩnh vực chuyên ngành bao gồm: môi trường, khói mù, quản lý thiên tai, trợ giúp nhân đạo, thanh niên và thể thao, giáo dục.

Tiếp đó, ngày 10/9/2020 đã diễn ra các phiên thảo luận chuyên ngành trong các lĩnh vực bao gồm: y tế, lao động, phúc lợi xã hội và phát triển, giảm nghèo phụ nữ và giới, trẻ em, thông tin và truyền thông, công vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hội nghị kết thúc thành công với nhiều thông tin đã được phía Đông Timor làm rõ. Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Hà Thị Minh Đức, đại diện SOCA Việt Nam cảm ơn và đề nghị phía Đông Timor nỗ lực hơn nữa trong việc hoàn thiện hệ thống các chính sách, chương trình liên quan, trong đó chú trọng đến việc lồng ghép thực hiện các Tuyên bố, văn kiện của ASEAN. Hội nghị đã thống nhất về việc cân nhắc tổ chức chuyến khảo sát thực tế của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến Đông Timor trong thời gian sớm nhất khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội