Hội nghị triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN 2015

Với mong muốn xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thuộc các nước khối ASEAN ngày một phát triển và vững mạnh, ngày 26/5, tại Trung tâm hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia, Hội nghị và Triển lãm DNNVV ASEAN (ASSC) 2015 đã chính thức khai mạc.
Hội nghị triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN 2015
Hội nghị triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN 2015
Hội nghị triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN 2015
Hội nghị triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN 2015
Hội nghị triển lãm doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN 2015