Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và Hội nghị hẹp SOCA

Ngày 24-25/02/2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, sẽ diễn ra Hội nghị đặc biệt các Quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOCA) về Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và Hội nghị hẹp SOCA do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức.

Hội nghị SOCA đặc biệt về Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng  đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và Hội nghị hẹp SOCA

Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN là một trong những ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN trong năm 2020. Theo đó, tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC) lần thứ 22 tổ chức tại Băng cốc, Thái Lan, các Bộ trưởng đã nhất trí thông qua lộ trình thực hiện, trong đó Bộ LĐTBXH sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức các Hội nghị cấp quan chức phụ trách Cộng đồng (SOCA) nhằm chuẩn bị cho đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể.

Hội nghị có sự tham gia của gần 60 đại biểu gồm các Quan chức cấp cao và cán bộ phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN, các đại biểu đến từ các cơ quan Bộ, ngành của Việt Nam (Bộ LĐTBXH, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An…) cùng các chuyên gia tư vấn khu vực hỗ trợ cho đánh giá.

Hội nghị sẽ tập trung xem xét, thảo luận về đề cương, các chỉ số đánh giá cũng như nội dung chính sẽ được xây dựng trong Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN. Trên cơ sở đó, các nước thành viên ASEAN sẽ thực hiện đánh giá ở cả cấp quốc gia và khu vực trong năm 2020, làm tiền đề cho việc thúc đẩy thực hiện Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng trong giai đoạn 2021-2025, góp phần đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025. Dư kiến, Báo cáo đánh giá sẽ là một trong những văn kiện trình Cấp cao ASEAN lần thứ 37 thông qua vào tháng 11 năm 2020.

Quang cảnh tại Hội nghị

Hội nghị hẹp của SOCA sẽ tập trung vào việc thảo luận các cơ chế điều phối, các vấn đề liên ngành quan trọng của Cộng đồng cũng như các cách thức để tăng cường hơn nữa vai trò của SOCA trong thời gian tới. Tại Hội nghị hẹp, Việt Nam cũng sẽ trao đổi rõ hơn về những ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN nói chung và trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN nói riêng nhằm tạo sự ủng hộ và đồng thuận đối với các nước thành viên trong năm bản lề quan trọng của Cộng đồng.

Kết quả của Hội nghị là một trong những nội dung quan trọng được báo cáo tại Hội nghị SOCA lần thứ 27 và Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN, diễn ra vào ngày 7-8 tháng 4, tại Đà Nẵng, ngay trước Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hoá và cuộc sống sinh hoạt của người dân địa phương. Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN là một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (cùng với hai trụ cột còn lại là Cộng đồng Chính trị - An ninh và Cộng đồng Kinh tế). Hội đồng Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN điều phối hoạt động của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN với thành viên là các Bộ trưởng phụ trách Cộng đồng của các nước (tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung là thành viên của Hội đồng). SOCA là cơ quan cấp quan chức hỗ trợ cho Hội đồng.

VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI