Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN diễn ra vào tháng 8/2022

Đại diện Bộ Nội vụ Việt Nam vừa công bố thời gian dự kiến tổ chức các hoạt động chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) của Việt Nam 2021-2022.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tại Hội nghị trực tuyến những người đứng đầu nền công vụ ASEAN lần thứ 20

Trong khuôn khổ các hoạt động chuẩn bị cho sự kiện chính của Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ACCSM và ACCSM+3 và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt, Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức cuộc họp trù bị trực tuyến và Hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao (SOM) của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21). Ông Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam, chủ trì các cuộc họp trực tuyến.

Hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao (SOM) của Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 đã diễn ra với những nội dung chính sau: Báo cáo các quyết định của các cuộc họp ASEAN khác kể từ Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ các nước ASEAN lần thứ 20 vào tháng 11/2020; Báo cáo các kết quả chính của cuộc họp trù bị ACCSM 21; Cập nhật tình hình thực hiện trung tâm nguồn ASEAN; Cập nhật về mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN; Chia sẻ thông tin về các biện pháp để hỗ trợ phản ứng hoặc sự thích ứng của nền công vụ đối với trạng thái bình thường mới do đại dịch COVID-19.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ Việt Nam đã báo cáo lộ trình Chủ tịch ACCSM 21 của Việt Nam (2021-2022), theo đó, nhiệm kỳ Chủ tịch ACCSM lần thứ 21 của Việt Nam có chủ đề: “Hiện đại hóa nền công vụ hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”.

Trong đó nêu rõ các lý do Việt Nam chọn chủ đề: Hiện đại hóa nền công vụ là lĩnh vực ưu tiên thứ 5 của Kế hoạch làm việc ACCSM 2021-2025; ASEAN đang hướng tới việc thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN như đã đề ra tại Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025; tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang có nhiều thay đổi, cần thiết phải có sự gắn kết và chủ động thích ứng của nền công vụ các nước thành viên.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến quan chức cấp cao ACCSM 21

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đánh giá cao các nội dung đã trao đổi, chia sẻ thông tin và thống nhất căn bản, ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng và nhấn mạnh sự cần thiết đẩy mạnh hợp tác, phối hợp hơn nữa giữa cơ quan công vụ các nước ASEAN để thích ứng nhanh, đáp ứng tốt với tình hình mới, ứng phó kịp thời với đại dịch COVID-19, đồng thời khẳng định ACCSM 21 sẽ nỗ lực cùng nhau phát triển theo đường hướng này.

Thay mặt Bộ Nội vụ Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của đại diện các cơ quan công vụ của các nước thành viên ASEAN, của Ban Thư ký ASEAN, của các cán bộ lãnh đạo cao cấp và các đại biểu các nước thành viên ASEAN tham dự Hội nghị lần này, đã hỗ trợ Việt Nam với tư cách Chủ tịch ACCSM 21, Bộ Nội vụ Việt Nam sẽ thực hiện tốt, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ACCSM 21.

Đại diện Bộ Nội vụ Việt Nam cũng báo cáo lộ trình và thời gian dự kiến tổ chức các hoạt động chính trong 02 năm tới Bộ Nội vụ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ACCSM 21, cụ thể:

Các hoạt động đã và sẽ diễn ra trong khuôn khổ ACCSM 21:

Năm 2021:

1) Cuộc họp 1 (Họp trù bị và quan chức cao cấp (SOM) ACCSM)

- Thời gian:  tháng 4 năm 2021
- Thành phần: đầu mối phụ trách ACCSM, SOM và Ban Thư ký ASEAN

2) Cuộc họp 2 (Họp đầu mối phụ trách và quan chức cao cấp (SOM) ACCSM, kết hợp Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa nền công vụ”)

- Thời gian: tháng 8 năm 2021
- Thành phần dự họp: cán bộ đầu mối phụ trách ACCSM, SOM, Ban Thư ký ASEAN
- Thành phần dự Hội thảo: cán bộ phụ trách ACCSM, ACCSM+3, Ban Thư ký ASEAN
Năm 2022:

Sự kiện chính thức (Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ACCSM và ACCSM+3 và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt)

- Thời gian: tháng 8/2022
- Địa điểm: tại Hà Nội
- Thành phần: Lãnh đạo cơ quan công vụ các nước ASEAN, SOM, đầu mối phụ trách ACCSM, ACCSM+3, Ban Thư ký ASEAN.