Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 19 được tổ chức theo hình thức trực tuyến hôm nay (10/11), chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AECC) lần thứ 19 được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh. Tham dự sự kiện có các Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

Các Bộ trưởng và Tổng Thư ký ASEAN thông qua Báo cáo của Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37, dự kiến diễn ra từ 12/11 đến 15/11.

Các đại biểu cũng thông qua và ký kết biên bản ghi nhớ về xử lý các biện pháp phi thuế quan đối với hàng hóa thiết yếu để ứng phó với đại dịch COVID-19. Các biện pháp này được coi là một trong những hành động cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch hành động Hà Nội về tăng cường hợp tác kinh tế ASEAN và kết nối chuỗi cung ứng trong bối cảnh COVID-19.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các Bộ trưởng điểm lại tiến trình thực hiện Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Hội nghị nhấn mạnh 5 mục tiêu thực hiện Kế hoạch Tổng thể, bao gồm: đưa ASEAN thành một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết; một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; (iii) nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; một ASEAN toàn cầu.

Theo báo cáo sơ bộ rà soát giữa kỳ, tính đến quý II/2020, ASEAN đã thực hiện được 84% tổng số biện pháp đề ra. Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu trong giai đoạn còn lại trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến khó lường, các Bộ trưởng đã thông qua 12 khuyến nghị.

Về các ưu tiên/sáng kiến trong trụ cột kinh tế do Việt Nam đề xuất trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, có 7 trên tổng số 13 ưu tiên đã được hoàn thành. Các sáng kiến còn lại vẫn đang được Việt Nam thúc đẩy triển khai để hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, tại Hội nghị, các Bộ trưởng cũng điểm lại những đề xuất, sáng kiến trong kênh kinh tế nhằm duy trì chuỗi cung ứng và phục hồi nền kinh tế do ASEAN và các nước đối tác ngoại khối như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhóm nước ASEAN +3 thông qua.

Ngọc Anh