Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 51 họp trực tuyến

Ngày 17/6, hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 51 (SEAMEC) và Đối thoại chiến lược giáo dục được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 51 (SEAMEC) tại điểm cầu Việt Nam.

Đại diện phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự hội nghị. Đây là sự kiện đầu tiên Bộ trưởng tham dự trong khuôn khổ các hoạt động của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO).

2 trong số 3 phiên của Hội nghị diễn ra trong buổi sáng, gồm phiên họp kín và phiên họp toàn thể.

Tại phiên toàn thể, các đại biểu tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đông Nam Á nhiệm kỳ mới. Theo nguyên tắc luân phiên, các nước sẽ bầu cho Singapore làm Chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2022, thay cho Chủ tịch đương nhiệm là Bộ trưởng Giáo dục Malaysia.

Phiên toàn thể cũng thông qua Kế hoạch chiến lược SEAMEO giai đoạn 2021-2030; trao chứng nhận công nhận British Columbia Council for International Education (BCCIE) chính thức trở thành thành viên liên kết của SEAMEO (thành viên số 6); cập nhật về những chương trình mà các trung tâm khu vực SEAMEO đang triển khai và các cuộc thi trong khu vực.

Buổi chiều sẽ diễn ra đối thoại Chiến lược của các Bộ trưởng Giáo dục lần thứ 5 (SDEM 5), tập trung vào 2 chủ đề lớn là “Preparing future-ready learners” và “Education as an uplifting force”.

Các Bộ trưởng Bộ Giáo dục dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á lần thứ 51 theo hình thức trực tuyến.

Hội nghị SEAMEC tổ chức lần đầu tiên năm 1966, một năm sau khi SEAMEO được thành lập, theo thứ tự luân phiên. Đáng chú ý, SEAMEC lần thứ 48 tổ chức tại Thái Lan tháng 5/2015 đã đưa ra nghị quyết về 7 lĩnh vực ưu tiên, làm cơ sở cho Chương trình nghị sự giáo dục của SEAMEO giai đoạn 2015-2035.

7 lĩnh vực bao bao gồm: Thúc đẩy chăm sóc và giáo dục mầm non; Giải quyết các rào cản đối với giáo dục hòa nhập; Chuẩn bị ứng phó, tăng khả năng thích ứng trước các tình huống khẩn cấp; Thúc đẩy giáo dục chuyên nghiệp; Đổi mới phương thức đào tạo giáo viên; Tăng cường sự hài hòa trong nghiên cứu và giáo dục đại học; Thông qua và triển khai giáo trình thế kỷ 21.

Hiện nay các nước thành viên và các trung tâm SEAMEO đều xây dựng định hướng hoạt động, giải pháp trên cơ sở bám sát nghị quyết này.

GD&TĐ