Hội nghị Hiệp hội Công tác xã hội ASEAN lần thứ 9

Ngày 3/12/2020, tại Hà Nội, Hội nghị Hiệp hội Nghề Công tác xã hội ASEAN (ASWC) lần thứ 9 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ để “Thúc đẩy Công tác xã hội vì một ASEAN gắn kết và hòa nhập”. Đây là hoạt động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức với vai trò là Chủ tịch ASWC giai đoạn 2020-2021.

Hội nghị Hiệp hội Công tác xã hội ASEAN lần thứ 9 diễn ra theo hình thức trực tuyến

Hội nghị có sự tham gia trực tuyến của các quan chức, đầu mối phụ trách các cơ quan hợp tác chuyên ngành của ASEAN bao gồm: công tác xã hội, phúc lợi xã hội và phát triển, y tế, giáo dục, quản lý thiên tai, Ủy ban Phụ nữ và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, Ban Thư ký ASEAN, UNICEF, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác của ASEAN. Về thành phần trực tiếp tại Việt Nam, gồm có các đại diện của các Bộ, ngành, Hội, Hiệp hội, Khoa công tác xã hội của các Trường Đại học, Học viện, Bệnh viện, các tổ chức quốc tế có liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng đã tới tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của ASWC, đây là một cơ chế phù hợp và kịp thời góp phần thúc đẩy sự công nhận và phát triển chính thức Công tác xã hội như một nghề ở các nước thành viên ASEAN. Nhấn mạnh năm 2020 được coi là cột mốc khi các cơ quan chuyên ngành của ASEAN đang hoàn thành kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch công tác giai đoạn mới, Thứ trưởng đề nghị Hội nghị sẽ tập trao đổi, thảo luận để xác định ra những vấn đề, lĩnh vực mới nổi liên quan tới nghề công tác xã hội. Đặc biệt, trước những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra kéo theo các yêu cầu hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế sẽ càng cần thiết hơn bao giờ hết, các nước thành viên ASEAN sẽ cần phải nhìn nhận lại tầm quan trọng của Công tác xã hội trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Theo đó, Thứ trưởng Hy vọng Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng vừa được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ được hiện thực hóa và lồng ghép vào các kế hoạch hành động của các cơ quan chuyên ngành có liên quan.

Hội nghị ASWC được diễn ra trong 2 ngày với các phiên làm việc chính bao gồm: (i) hiện thực hóa Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng; (ii) thảo luận nhằm xác định những vấn đề, lĩnh vực mới nổi liên quan tới công tác xã hội; (iii) rà soát và đánh giá kế hoạch công tác ASWC giai đoạn 2016-2020; và (iv) xác định những ưu tiên và đề xuất hoạt động cho giai đoạn mới.

Liên quan tới mục tiêu hiện thực hóa Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận để xác định các hoạt động chuyên ngành tiềm năng, những vấn đề hiện tại và mới nổi. Có thể thấy rằng, với 11 dòng hành động trên cơ sở xem xét khả năng và nguồn lực của mỗi quốc gia thành viên, Tuyên bố có ý nghĩa quan trọng đối với các nước thành viên ASEAN, đặc biệt trong bối cảnh ngành công tác xã hội hiện nay chưa đáp ứng được các nhu cầu của người dân, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương. Do đó, việc hiện thực hóa bản Tuyên bố với việc phát triển một Lộ trình thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng lực cho ngành công tác xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và dịch vụ xã hội cho các nhóm yếu thế, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Lộ trình sẽ bao gồm các chiến lược và hành động nhằm thực hiện các cam kết đã được nêu trong bản Tuyên bố, trong đó chú trọng việc lồng ghép vào các kế hoạch hành động của các cơ quan chuyên ngành có liên quan như phúc lợi xã hội và phát triển, y tế, giáo dục, lao động…

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Dự kiến, Lộ trình sẽ được tham vấn rộng rãi các bên liên quan trong thời gian tới để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN vào năm 2021.

Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị sẽ tập trung vào việc chia sẻ của các nước thành viên ASEAN và các bên liên quan về những bài học kinh nghiệm, thách thức và cơ hội trong việc thực hiện Kế hoạch công tác ASWC 2016-2020. Trên cơ sở đó, xác định một số ưu tiên, sáng kiến cho việc xây dựng kế hoạch hoạt động tiếp theo giai đoạn 2021-2025.

Cuối cùng, Hội nghị cũng sẽ thảo luận để thống nhất về định hướng, ưu tiên cụ thể cho sự phát triển của Hiệp hội trong thời gian tới./.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội