Hội nghị Hiệp hội Công tác xã hội ASEAN (ASWC) lần thứ 10 và Kỷ niệm 10 năm Hội nghị ASWC

Trong các ngày 21-22/9/2021, tại Hà Nội, Hội nghị Hiệp hội Nghề Công tác xã hội ASEAN (ASWC) lần thứ 10 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ để “Công tác xã hội góp phần quan trọng trong ứng phó đại dịch COVID-19”. Đây là hoạt động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức với vai trò là Chủ tịch ASWC giai đoạn 2020-2021. Trong khuôn khổ Hội nghị cũng đã diễn ra Lễ Kỷ niệm 10 năm Hội nghị ASWC (2001-2021).

Hội nghị có sự tham gia trực tuyến của các quan chức, đầu mối phụ trách các cơ quan hợp tác chuyên ngành của ASEAN bao gồm: công tác xã hội, phúc lợi xã hội và phát triển, y tế, giáo dục, quản lý thiên tai, Ủy ban Phụ nữ và Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan Liên Hợp quốc như UNICEF, UN Women, UNFPA, UNESCAP, các tổ chức quốc tế và các đối tác khác của ASEAN như Save the Children, tổ chức Dịch vụ xã hội quốc tế (ISS), Hiêp hội Nhân viên Công tác xã hội quốc tế (IFSW), Liên minh lực lượng dịch vụ công tác xã hội toàn cầu (GSSWA), Hội đồng quốc tế về Phúc lợi xã hội... Các đại biểu của Việt Nam gồm có các đại diện của các Bộ, ngành, Hội, Hiệp hội, Khoa công tác xã hội của các Trường Đại học, Học viện, Bệnh viện, các tổ chức quốc tế có liên quan và các cơ quan thông tấn báo chí.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi đã tới tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn Hồi đã tới tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Trong bài phát biểu, Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của Hiệp hội góp phần thúc đẩy nghề công tác xã hội và an sinh xã hội trong khu vực. “Công tác xã hội có vai trò quan trọng trong hỗ trợ phục hồi cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19, đặc biệt với các nhóm yếu thế, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Với việc sớm ban hành được Điều khoản tham chiếu, Kế hoạch hoạt động cụ thể và thông qua các Hội nghị được tổ chức hàng năm, Hiệp hội ngày càng tăng cường sự gắn kết giữa các cán bộ thực hành, nhân viên, giảng viên công tác xã hội và các trường đào tạo công tác xã hội… Đặc biệt, việc xuất bản Tạp chí Công tác xã hội ASEAN, thành lập được Trung tâm Công tác xã hội và Phúc lợi xã hội ASEAN (ATCSW) vào năm 2019 và thông qua Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 năm 2020 là những kết quả nổi bật, ghi nhận sự phát triển không ngừng và đáng hoan nghếnh của Công tác xã hội ASEAN.

Hội nghị ASWC được diễn ra trong 2 ngày với chủ đề “Công tác xã hội góp phần quan trọng trong ứng phó đại dịch COVID-19”. Trong ngày đầu của Hội nghị với các Phiên họp mở, đại diện cho các cơ quan chuyên ngành của ASEAN và các đối tác đã cùng chia sẻ và trao đổi quan điểm về vai trò của ngành công tác xã hội trong công cuộc phòng chống và phục hồi sau COVID-19, trong đó tập trung vào lĩnh vực chăm sóc y tế và phúc lợi xã hội. Những thảo luận tại Hội nghị sẽ làm cơ sở cho việc thúc đẩy xây dựng một hệ thống công tác xã hội và dịch vụ xã hội chuyên nghiệp tại các nước thành viên ASEAN trong thời gian tới, đặc biệt trong bối cảnh mới.

Bên cạnh đó, Hội nghị còn có phiên chia sẻ của các diễn giả/chuyên gia quốc tế phân tích về tác động của đại dịch COVID-19 đối với sức khỏe tâm thần của con người và đặc biệt tập trung vào vai trò then chốt của nhân viên công tác xã hội trong việc giảm thiểu những tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 cùng với việc tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cần thiết cho người dân ASEAN trong ứng phó và phuc hồi sau đại dịch. Đồng thời, chỉ ra những thách thức chính mà nhân viên công tác xã hội phải đối mặt trong việc hỗ trợ cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần và chăm sóc cần thiết của nhân viên công tác xã hội với tư cách là người cung cấp dchj vụ chăm sóc.

Trong ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét và thông qua Lộ trình thực hiện Tuyên bố Hà Nội về Thúc đẩy Công tác xã hội hướng đến một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng để trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN ghi nhận; hoàn thiện Kế hoạch Công tác giai đoạn 2021-2025 và những định hướng của Hiệp hội trong tương lai./.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội