Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 16

Chủ tịch SOCA đã một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của SOC-COM trong việc hỗ trợ điều phối và tăng cường sức mạnh tổng hợp liên ngành trong trụ cột ASCC, cũng như các trụ cột khác của ASEAN.

Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 16.

Ngày 15/3, Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Brunei đã phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức Hội nghị Điều phối Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOC-COM) lần thứ 16, nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp liên ngành và liên trụ cột của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC).

Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách ASCC Kung Phoak và Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (SOCA) - ông Hajah Nor Ashikin Binti Haji Johari đã đồng chủ trì hội nghị với sự tham dự của hơn 100 thành viên SOCA, đại diện của các cơ quan ngành từ cả 3 trụ cột của ASEAN, Ủy ban các đại diện thường trực tại ASEAN và đại diện các tổ chức liên kết của ASEAN.

Hội nghị đã ghi nhận sự cấp thiết phải tăng cường hợp tác chống lại đại dịch COVID-19 và các tác động của dịch bệnh này.

Các cơ quan ngành của ASCC đã rà soát tiến độ triển khai cũng như trình bày các sáng kiến ưu tiên của mình phù hợp với Khuôn khổ Phục hồi toàn diện ASEAN (ACRF).

Hội nghị cũng giới thiệu tiến độ soạn thảo Chiến lược hợp nhất của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh sự hợp tác mạnh mẽ giữa liên ngành và liên trụ cột.

Chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp khu vực ASEAN đối phó với các thách thức do cuộc cách mạng này đặt ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp diễn.

Kết thúc hội nghị, Chủ tịch SOCA đã một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của SOC-COM trong việc hỗ trợ điều phối và tăng cường sức mạnh tổng hợp liên ngành trong trụ cột ASCC, cũng như các trụ cột khác của ASEAN.

Về phần mình, Phó Tổng thư ký ASEAN Kung Phoak nhấn mạnh tầm quan trọng của một hệ thống giám sát mạnh mẽ nhằm theo dõi và đánh giá việc thực hiện chương trình nghị sự liên ngành và liên trụ cột của ASEAN./.

Vietnamplus