Hội nghị cung cấp thông tin về nhân quyền và thông tin đối ngoại

Sáng 23/6 tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 6/2022.