Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 bàn vấn đề gì?

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 sẽ đối thoại chính sách, đánh giá kinh tế trong hội nghị trực tuyến diễn ra sáng 18/9.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFMGM+3) lần thứ 23 được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hợp tác tài chính ASEAN+3 do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì trong năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tham gia nghị sự và đối thoại chính sách, đánh giá kinh tế. Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ đối thoại về hai nội dung chính trước khi thảo luận và đưa ra Tuyên bố chung.

Hội nghị trực tuyến Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFCDM+3) diễn ra vào tháng 8/2020.

Trong phiên đối thoại, Hội nghị sẽ thảo luận quan điểm về triển vọng kinh tế vĩ mô toàn cầu cũng như trong khu vực, cùng các phản ứng chính sách ở mỗi nước trước tác động của đại dịch COVID-19.

Các Bộ trưởng và Thống đốc cũng nhận được báo cáo về triển vọng kinh tế khu vực và thế giới từ Văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô (AMRO), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Nội dung thứ hai được trao đổi trong Hội nghị là việc tăng cường hợp tác tài chính ASEAN+3. Các sáng kiến Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM), Phát triển thị trường trái phiếu châu Á (ABMI), hoạt động của AMRO và Tiến trình Hợp tác Tài chính ASEAN+3 sẽ được báo cáo trước Hội nghị.

Những nội dung tương tự cũng từng được đưa ra thảo luận trong Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFCDM+3) vừa được tổ chức đầu tháng 8 cũng theo phương thức trực tuyến.

Khuôn khổ hợp tác ASEAN+3 được hình thành vào năm 1999. Tới nay, định kỳ hàng năm, bên lề Hội nghị ADB, Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN+3 (AFMGM+3). Bên cạnh đó, Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 (AFDCM+3) cũng được tổ chức vào Quý IV hàng năm.

Đây là các diễn đàn để các nhà lãnh đạo và các chuyên gia về tài chính - ngân hàng trong khu vực ASEAN+3 trình bày quan điểm và cùng nhau trao đổi, thảo luận về tình hình kinh tế, tài chính thế giới và khu vực, đánh giá việc triển khai thực hiện các sáng kiến hợp tác tài chính trong khu vực ASEAN+3 như Sáng kiến Phát triển thị trường trái phiếu châu Á (ABMI), Đa phương hóa Sáng kiến Chiềng Mai (CMIM) và các giải pháp chính sách nhằm đẩy mạnh hơn nữa tiến trình hợp tác tài chính khu vực trong thời gian tới.

Ngọc Anh - VTC News