Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Australia, ASEAN - Nga

Trong khuôn khổ hoạt động Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 và các Hội nghị liên quan, sáng 4/8, đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN - Australia và hội nghị Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN - Nga.