Hội nghị Bộ trưởng ASEAN với Nhật Bản, Trung Quốc về quản lý thảm họa

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Nhật Bản và ASEAN- Trung Quốc về quản lý thảm họa lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến ngày 14/10 đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh hợp tác khu vực và quốc tế về phòng chống thảm họa.

ASEAN và các đối tác đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác trong phòng chống thảm họa ở khu vực và quốc tế, tại các hội nghị bộ trưởng về quản lý thảm họa (AMMDM) và các hội nghị liên quan, diễn ra theo hình thức trực tuyến từ 11-14/10.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Nhật Bản về quản lý thảm họa lần thứ 1 (AMMDM PLUS JAPAN)

Tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Nhật Bản lần thứ nhất về quản lý thảm họa, tổ chức ngày 14/10, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Pháp luật Singapore K.Shanmugam, Bộ trưởng Quản lý Thảm họa Nhật Bản Satoshi Ninoyu, các bộ trưởng đã khẳng định mối quan hệ lâu dài giữa ASEAN và Nhật Bản với mục tiêu chung là đạt được việc giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, đồng thời tăng cường khả năng ứng phó với thảm họa của khu vực, thông qua hợp tác và phối hợp chung trong quản lý thiên tai.

Thảm họa động đất, sóng thần ở Indonesia năm 2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội nghị đã ra tuyên bố chung gồm 12 điều, trong đó nêu mục đích của cơ chế ASEAN- Nhật Bản về việc cung cấp hướng dẫn và các định hướng chiến lược hướng tới đối thoại chính sách, cơ chế phối hợp và chương trình hợp tác nhằm phát triển các mối quan hệ đối tác cùng có lợi giữa ASEAN và Nhật Bản về quản lý thảm họa.

Các bộ trưởng khẳng định cam kết tăng cường phối hợp quản lý thảm họa, thông qua tối đa hóa nỗ lực tham gia các thỏa thuận như Thỏa thuận ASEAN về Quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp (AADMER), thỏa thuận “Một ASEAN, Một phản ứng: ASEAN phản ứng đoàn kết với các thảm họa trong khu vực và ngoài khu vực” và các cam kết khác; khẳng định cam kết thực hiện khung làm việc Sendai về giảm nguy cơ thảm họa 2015-2030 (SFDRR); tái khẳng định mong muốn chia sẻ thông tin, nhận thức và kinh nghiệm giữa ASEAN và Nhật Bản về tăng cường khả năng ngăn chặn thảm họa, giảm thiểu, chuẩn bị, ứng phó, phục hồi sau thảm họa và đạt được các mục tiêu của khung làm việc. 

ASEAN trân trọng nỗ lực của Nhật Bản trong việc hỗ trợ ASEAN liên tục thông qua Trung tâm điều phối hỗ trợ nhân đạo và quản lý thảm họa ASEAN (AHA), là cơ chế hoạt động của AADMER và cơ quan điều phối khu vực chính về quản lý thảm họa và phản ứng khẩn cấp, cũng như thông qua các cơ chế khác để hỗ trợ cho ASEAN. Ủy ban ASEAN- Nhật Bản về quản lý thảm họa (ACDM Nhật Bản) sẽ tiếp tục tìm kiếm các khả năng hợp tác chung giữa ASEAN và Nhật Bản để tăng cường khả năng của AHA và các hoạt động khác trong khu vực. 

ASEAN cũng trân trọng sự hỗ trợ của Nhật Bản trong việc xuất bản báo cáo “Bản đồ hoạt động ASEAN Thúc đẩy các tổ chức ngành và cơ quan liên quan trong quản lý thảm họa”, sáng kiến được khởi động bên lề AMMDM Nhật Bản lần thứ nhất. Với sáng kiến này, ASEAN chắc chắn Nhóm chuyên trách chung do ACDM dẫn đầu  sẽ có thể thúc đẩy một cách tiếp cận tổng thể hơn về quản lý thảm họa ở những bối cảnh ngày càng phức tạp, hỗ trợ cho Tầm nhìn ASEAN 2025 về vai trò lãnh đạo toàn cầu của ASEAN trong quản lý thảm họa. 

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN- Trung Quốc về quản lý thảm họa lần thứ 1 (AMMDM PLUS China)

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc lần thứ nhất về Quản lý thảm họa (AMMDM Plus Trung Quốc lần thứ nhất) cũng được tổ chức vào ngày 14/10, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Nội vụ Singapore K.Shanmugam và Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc Huang Ming.

Mưa lũ tại Philippines năm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Qua hội nghị, các bộ trưởng khẳng định mối quan hệ bền vững giữa ASEAN và Trung Quốc, mục tiêu chung về theo đuổi phát triển, lấy người dân làm trung tâm và bảo vệ cuộc sống của người dân là ưu tiên hàng đầu, giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai gây ra và tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai của khu vực, thông qua hợp tác và phối hợp chung trong quản lý thiên tai.

Hội nghị ra tuyên bố chung gồm 10 điều, trong đó nêu mục đích của cơ chế AMMDM Trung Quốc là cung cấp hướng dẫn và định hướng chiến lược cho các đối thoại chính sách, cơ chế phối hợp và điều phối để phát triển hợp tác vì lợi ích chung giữa ASEAN và Trung Quốc, trong lĩnh vực quản lý thảm họa. Hội nghị cũng thống nhất cam kết với các thỏa thuận và khung hợp tác về ứng phó khẩn cấp và quản lý thiên tai như AADMER, cũng như các thỏa thuận khác.

ASEAN trân trọng nỗ lực của Trung Quốc trong việc thúc đẩy mạng lưới khu vực và quốc tế về quản lý thảm họa. Hội nghị đã thảo luận và đồng ý áp dụng Kế hoạch làm việc ASEAN-Trung Quốc về quản lý thảm họa 2021-2025 theo định hướng chiến lược đã đề ra trong Chương trình làm việc AADMER 2021-2025, trong đó vạch ra ưu tiên của ASEAN-Trung Quốc về hợp tác và huy động tài nguyên cho các sáng kiến quản lý thảm họa trong vòng 5 năm tới. 

ASEAN cũng trân trọng sự hỗ trợ của Trung Quốc trong việc xuất bản “Tầm nhìn ứng phó thảm họa ASEAN”, ấn phẩm tập hợp những phương pháp hay và đột phá sẽ góp phần vào chiến lược của ASEAN trong giải quyết các thách thức mới nổi về khả năng chống chịu thảm họa. 

Các bộ trưởng cũng đánh giá cao việc thảo luận và phát triển các cơ hội hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc, bao gồm dự án quản lý thảm họa ASEAN-Trung Quốc và đề xuất của Trung Quốc về thành lập Trung tâm Hợp tác Quản lý Khẩn cấp ASEAN-Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây. Các bên mong muốn có những cam kết hơn nữa để cùng phát triển sáng kiến chung có lợi./.

Phương Anh