Hoạt động ASEAN đầu tiên của năm 2021 do Brunei chủ trì

Ngày 19/1, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SOM ASEAN) trực tuyến. Đây là hoạt động ASEAN đầu tiên trong 2021 do Brunei chủ trì.

Hoạt động ASEAN đầu tiên do Brunei chủ trì, trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã dẫn đầu đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SOM ASEAN) trực tuyến. Đây là hoạt động ASEAN đầu tiên trong 2021 do Brunei chủ trì. 

Hội nghị lần này có nhiệm vụ chuẩn bị các mặt cho Hội nghị Hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao (AMMR) tổ chức trực tuyến ngày 21/1/2021. Trưởng SOM các nước ASEAN và Phó Tổng thư ký ASEAN dự Hội nghị.

Trình bày về chủ đề ASEAN 2021, “Cùng chia sẻ, cùng chuẩn bị, cùng thịnh vượng.” Trưởng SOM ASEAN Brunei bày tỏ mong muốn duy trì và thúc đẩy những kết quả ASEAN đạt được trong năm 2020 và trước đó, khẳng định chủ trương lấy người dân làm trung tâm, thúc đẩy phát triển bền vững, cùng xây dựng một cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ và đề cao chủ nghĩa đa phương, ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương rộng mở.

Hoạt động ASEAN đầu tiên do Brunei chủ trì, trù bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN (SOM ASEAN) trực tuyến đầu tiên trong 2021 của Brunei. 

Các nước hoan nghênh chủ đề ASEAN 2021 do Brunei đề xuất. Nhiều nước cho rằng những định hướng, ưu tiên và sáng kiến trong 2021 là phù hợp, kịp thời và cũng là sự tiếp nối những tiến bộ, thành tựu ASEAN đạt được trong những năm qua, đặc biệt là nỗ lực đấu tranh chống Covid-19 trong 2020.

Các nước trao đổi về những công việc cần triển khai từ Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị liên quan, trong đó có Báo cáo Kiểm điểm giữa kỳ Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN, tăng cường phối hợp liên trụ cột và liên ngành, hướng tới xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025.

Trong ứng phó Covid-19, các nước cam kết sẽ khẩn trương triển khai Khung Phục hồi Tổng thể ASEAN và Kế hoạch Triển khai, tận dụng Quỹ ASEAN về Ứng phó Covid-19 và thúc đẩy lập Khuôn khổ Hành lang Đi lại ASEAN.

Các nước nhất trí với đề xuất của Brunei cần có cách tiếp cận chiến lược và tổng thể trong quản lý thảm họa và các trường hợp khẩn cấp trong tương lai để bảo vệ các nền kinh tế, xã hội và đảm bảo phát triển rộng lớn hơn.

Các đại biểu tiếp tục phát biểu đề cao chủ nghĩa đa phương và tái khẳng định cam kết của ASEAN đối với thúc đẩy hợp tác đa phương để đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn và thịnh vượng ở khu vực và thế giới.

Trên cơ sở đó, các nước đánh giá ASEAN tiếp tục có vai trò quan trọng trong khu vực, ngày càng trở thành lực lượng trung tâm, tập hợp các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Đáng chú ý, những giá trị cốt lõi của ASEAN, nêu trong các văn kiện chủ chốt ngày càng được đánh giá cao, phát huy và áp dụng trong quan hệ giữa các nước trong khu vực và trong quan hệ đối ngoại của ASEAN./.