Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn

Hơn 60 năm tuổi, cây hoa gạo giữa sân đền Cá Lập ở phố biển Sầm Sơn bao năm vẫn sừng sững. Tháng 3 về, hoa gạo nở đỏ rực đẹp hút hồn du khách thập phương.
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn
Hoa gạo nở đỏ rực trước sân đền hàng trăm năm tuổi ở Sầm Sơn