Hiệp định Thương mại điện tử ASEAN chính thức có hiệu lực

Ngày 02/12, Hiệp định Thương mại điện tử ASEAN đã chính thức có hiệu lực sau khi nhận được thông báo về văn kiện phê chuẩn của Indonesia theo Điều 19 (2) của hiệp định. Hiệp định Thương mại điện tử ASEAN được ký kết vào ngày 22/1/2019 tại Hà Nội, Việt Nam, đã thiết lập các nguyên tắc và quy tắc chung nhằm thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử trong khu vực và tăng cường năng lực thực hiện các nguyên tắc và quy tắc đó.

Hiệp định thương mại điện tử ASEAN chính thức có hiệu lực

Hiệp định sẽ đóng vai trò là công cụ tìm đường cho các quy tắc hiện đại về giao dịch thương mại điện tử trong khu vực và mở đường hướng tới một nền kinh tế kỹ thuật số tích hợp trong khu vực. Khi có hiệu lực, việc thực thi Hiệp định Thương mại điện tử là công cụ, đặc biệt trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 của ASEAN.

Kể từ khi đại dịch bùng nổ, thương mại điện tử đã phát triển theo cấp số nhân và trở thành động lực chính trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. ASEAN đang trên con đường trở thành nền kinh tế internet trị giá 1 nghìn tỷ USD vào năm 2030, được thúc đẩy bởi nền tảng người tiêu dùng và thương mại kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, tăng tốc trong thương mại điện tử và giao hàng thực phẩm. Nền kinh tế Internet của ASEAN ước tính đạt 170 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa vào cuối năm 2021 và hơn 360 tỷ USD vào năm 2025, vượt xa dự báo trước đó là 300 tỷ USD theo ấn bản báo cáo năm 2021 về nền kinh tế điện tử Đông Nam Á của Google, Temasek và Bain & Company.

Thương mại điện tử là một động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các MSME, tiếp cận thị trường quốc tế. Các doanh nghiệp trong ASEAN đã nhận ra điều này và sử dụng thương mại điện tử để mở rộng và xây dựng doanh nghiệp. Đối với ASEAN, lợi ích của thương mại điện tử không chỉ là việc tạo ra các cơ hội thương mại và kinh doanh. Nó cũng góp phần vào sự gắn kết xã hội và sự phát triển kinh tế chung của khu vực, là những yếu tố quan trọng cho quá trình hội nhập khu vực.

Điều này đã được ghi nhận trong Chương trình Công tác ASEAN về Thương mại đện tử vào tháng 11/2017 và phù hợp với Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) năm 2025, trong đó kêu gọi ASEAN tăng cường hợp tác về thương mại điện tử nhằm xây dựng Hiệp định Thương mại điện tử ASEAN để tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới trong ASEAN./.

Việt Dũng