Hàng Việt Nam vào hệ thống bán lẻ của Pháp

Sau nhiều nỗ lực, hàng Việt nam đã bắt đầu thâm nhập được thị trường lớn tại châu Âu. Tuần hàng Việt Nam tại Carrefour của Pháp là một trong những sự kiện thể hiện điều này. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Thông tấn tại Pháp.