Hà Nội xứng danh "Thành phố vì hòa bình"

Hà Nội xứng danh "Thành phố vì hòa bình"