Hà Nội công bố mức giá khách sạn cho người cách ly về từ đường hàng không

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa công bố mức giá khách sạn cho người cách ly trở về từ đường hàng không.