Hà Nội có thêm 1.000 căn hộ nhà ở xã hội

Hà Nội có thêm 1.000 căn hộ nhà ở xã hội