Giải thưởng cho các chương trình đào tạo kỹ năng số ở Asean

Giải thưởng do Ngân hàng Thế giới phát động nhằm tìm kiếm những chương trình đào tạo kỹ năng kỹ thuật số nổi bật ở các nước Đông Nam Á.

Các chương trình đào tạo tham gia "Giải thưởng Đổi mới Kỹ năng Kỹ thuật số cho Đông Nam Á" có thể dạy bất kỳ nội dung nào trong 4 loại kỹ năng thiết yếu sau:

1. Các kỹ năng số riêng biệt cho công nghệ thông tin và truyền thông ICT (ví dụ: lập trình, thiết kế mạng lưới, phân tích dữ liệu);

2. Các kỹ năng số chuyên nghiệp cho việc sử dụng phần mềm nghiệp vụ cần đầu vào và thao tác dữ liệu (ví dụ: quản lý thông tin, thiết kế đồ họa, in 3D);

 

3. Các kỹ năng số cơ bản và nâng cao năng suất (ví dụ: sử dụng phần mềm xử lý văn bản, bảng tính, duyệt internet);

4. Các kỹ năng mềm cho nền kinh tế số (ví dụ: giải quyết vấn đề, giao tiếp, tư duy phản biện, sáng tạo).

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho tất cả các tổ chức nhà nước hoặc tư nhân ở các nước ASEAN, nhưng tập trung chủ yếu vào các khu vực kém phát triển, cũng như các nhóm dân cư có kỹ năng thấp. Đăng ký tham gia tại:http://bit.ly/WB-DigitalSkills

Những đội lọt vào vòng chung kết sẽ được trình bày các thiết kế chương trình của mình tại hội nghị quốc tế ảo do Ngân hàng Thế giới và các đối tác trong ngành tổ chức vào tháng 5 tới./.