EU TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CHO ASEAN

EU đã quyết định mở rộng chương trình hỗ trợ giáo dục đại học tại khu vực ASEAN (EU SHARE) tới tháng 10/2019.

EU SHARE sẽ tiếp tục tiếp cận toàn diện trong nỗ lực hợp tác với ASEAN và các tổ chức giáo dục đại học trong khu vực, đồng thời tích cực hỗ trợ Kế hoạch Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 2025, Tuyên bố Kuala Lumpur về Giáo dục Đại học và Bản kế hoạch ASEAN về Giáo dục 2016 – 2020. Chương trình sẽ phát triển hơn nữa việc thiết lập không gian giáo dục đại học chung của khu vực thông qua hợp tác tăng cường với các bên liên quan. Đồng thời, những hoạt động xây dựng quyền sở hữu và tính bền vững về lợi ích từ EU SHARE cũng sẽ được tích cực triển khai.

“Chương trình EU SHARE có những đóng góp trực tiếp cho Kế hoạch Giáo dục ASEAN giai đoạn 2016 – 2020, đặc biệt là thúc đẩy việc tạo dựng một không gian giáo dục đại học chung ASEAN.” Dato Lim Jock Hoi, tổng thư kí ASEAN nhấn mạnh. “Việc mở rộng hỗ trợ của EU là cần thiết trong việc xây dựng, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ sinh viên trong quá trình du học và vấn đề học bổng. EU SHARE được cho là sẽ giúp ASEAN đặt nền tảng cho không gian giáo dục chung, hỗ trợ quá trình hôi nhập của ASEAN.”

“Đại sứ EU tự hào khi được trở thành một phần của Tầm nhìn xây dựng Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục đại học.” Francisco Fontan, Đại sứ EU tại ASEAN cho biết. “EU-SHARE cam kết sẽ hỗ trợ kết nối đa chiều và phát triển lợi ích lâu dài thông qua việc xây dựng không gian giáo dục đại học chung trên toàn ASEAN.

Trong bốn năm qua, chương trình đã triển khai một loạt các hoạt động nhằm hỗ trợ sự phát triển của không gian chung ASEAN về giáo dục đại học. EU SHARE đã thành công trong việc nâng cao chất lượng và quốc tế hóa các tổ chức giáo dục đại học ASEAN và sinh viên trong nước, có thể kế đến như một vài hoạt động như học bổng nội khối ASEAN và học bổng ASEAN-EU.

VỀ EU SHARE

EU SHARE là chương trình đồng tài trợ bởi EU. ASEAN và EU đã cùng nhau xây dựng và thiết kế chương trình hỗ trợ tầm nhìn ASEAN về không gian giáo dục chung, tăng cường hợp tác khu vực, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh và quốc tế hóa nền giáo dục tại các nước ASEAN, từ đó tạo ra sức ảnh hưởng nhất định tới cộng đồng ASEAN. Trên hành trình phát triển, EU SHARE đã có những hỗ trợ nhất định cho ASEAN, đồng thời từ nền tảng có sẵn của khu vực ASEAN và các nước thành viên, chương trình đã giúp truyền đạt cho ASEAN những kinh nghiệm và chuyên môn đạt được trong chương trình Giáo dục Đại học Châu Âu.

Vụ HTQT, Bộ LĐTBXH

(Nguồn: BTK ASEAN)