EU tài trợ 112,4 tỷ USD cho các dự án hợp tác từ ASEAN

Chương trình nghiên cứu đổi mới trị giá 95,5 tỷ euro, tương đương 112,4 tỷ USD mang tên “Horizon Europe” vừa được EU mời chào các quốc gia ASEAN tham gia hợp tác phát triển.

Dự báo tăng trưởng thương mại giữa Việt Nam và EU đến năm 2030. Đồ họa: VGP

Theo Phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU), chương trình này nhằm để các nhà nghiên cứu tại các nước ASEAN và EU gặp gỡ, trao đổi các đề tài nghiên cứu, cũng như chuẩn bị tốt cho việc đệ trình các đề xuất để sớm nhận được nguồn tài trợ.

Ủy ban châu Âu cho biết, “Horizon Europe là chương trình tài trợ quan trọng của EU dành cho các hoạt động nghiên cứu và đổi mới hợp tác phát triển, với ngân sách 95,5 tỷ euro trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2027.

Chương trình được hình thành và phát động nhằm giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hướng đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc cũng như thúc đẩy khả năng cạnh tranh và tăng trưởng của EU.

Dự kiến chương trình này sẽ tạo ra công ăn việc làm, thu hút thêm nguồn nhân lực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường khả năng cạnh tranh cũng như tối ưu hóa hoạt động đầu tư cho EU.

Cụ thể, các khoản tài trợ sẽ được cung cấp cho các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: y tế, văn hóa, sáng tạo và hội nhập, công nghiệp kỹ thuật số, chương trình không gian vũ trụ, biến đổi khí hậu, năng lượng, thực phẩm, kinh tế sinh học, tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp và môi trường.

Trong phạm vi các nước ASEAN, nguồn tài trợ này sẵn sàng dành cho các đề xuất hợp tác từ Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Trước đó, nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cũng đã dành nhiều nguồn vốn cho một số quốc gia trong khu vực ASEAN để cải thiện đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục và quản trị tốt.

EU được coi là thị trường lý tưởng để các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu và giúp cải thiện chất lượng đầu tư.

Nông Nghiệp