Đối thoại xã hội ASEAN lần thứ 11

Ngày 17-18 tháng 12 năm 2020, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Hội đồng công đoàn dịch vụ các nước ASEAN (ASETUC) tổ chức Đối thoại Xã hội ASEAN lần thứ 11 với chủ đề “Xây dựng lại một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng sau đại dịch Covid-19”.

Toàn cảnh tại buổi Đối thoại xã hội ASEAN lần thứ 11

Tham dự trực tiếp có đại diện tới từ các Bộ, ngành liên quan tại Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Trường đại học, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực lao động tại Việt Nam. Tham dự trực tuyến ở các điểm cầu có các đầu mối của Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Lao động (SLOM), Ban thư ký ASEAN, đại diện các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động ASEAN, ASETUC, các tổ chức quốc tế trong khu vực.

Đối thoại xã hội ba bên được tổ chức thường niên giữa các đối tác xã hội là một công cụ chính để xây dựng và thực hiện các giải pháp bền vững, từ cấp cộng đồng đến cấp toàn cầu. Mục tiêu của Đối thoại nhằm củng cố các ứng phó của các đối tác xã hội về các vấn đề mới nổi cũng như tăng cường đối thoại xã hội và thúc đẩy một chương trình làm việc phù hợp để hỗ trợ tầm nhìn chung của ASEAN. Đây cũng là diễn đàn trao đổi các thông lệ tốt về các vấn đề lao động trong khu vực.

Phát biểu khai mạc Đối thoại, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế nhấn mạnh chủ đề của Đối thoại lần này phù hợp với chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN trong đó nhấn mạnh việc hỗ trợ người lao động ứng phó với đại dịch nhằm giúp người lao động có thể chủ động thích ứng với các tác động của đại dịch, đồng thời xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng hơn sau đại dịch. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Cường, cuộc khủng hoảng COVID-19 đang ảnh hưởng đến hàng triệu công ty trên toàn thế giới dẫn đến phá sản không thể tránh khỏi, đặc biệt là trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, khách sạn và bán lẻ. Theo ước tính của ILO, hơn 81% lực lượng lao động toàn cầu hiện đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất việc làm toàn bộ hoặc một phần. Thông qua các nội dung trao đổi tại Đối thoại, ông Nguyễn Mạnh Cường hy vọng các đại biểu tham dự sẽ có có hội hiểu biết hơn về tình hình đại dịch Covid-19 cũng như các nỗ lực của các nước trong việc hỗ trợ người lao động di cư trong bối cảnh đại dịch, đồng thời sớm thống nhất về các khuyến nghị ở cấp khu vực của Đối thoại.

Với chủ đề “Xây dựng lại một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng sau đại dịch Covid-19”, Đối thoại đã tập trung thảo luận 02 nội dung chính bao gồm: (i) Covid-19 và các tác động tới thế giới công việc; (ii) Xây dựng lại ASEAN tốt hơn. Trong nội dung thứ nhất, đại diện chính phủ In-đô-nê-xia, Hiệp hội của người sử dụng lao động Phi-líp-pin và đại diện Văn phòng khu vực của Tổ chức UNI Apro đã chia sẻ thông tin tổng quan về tác động của đại dịch tới sự ổn định của thị trường lao động, khuynh hướng chính của việc làm, cách thức bố trí công việc mới, chất lượng và điều kiện làm việc và sự mở rộng của an sinh xã hội. Ngoài ra, các đại diện cũng đề xuất những khuyến nghị dành cho các đối tác ba bên nhằm góp phần vượt qua những thách thức mới nổi trong việc đảm bảo việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người. Các đại diện đều đồng quan điểm cho rằng người lao động phi chính thức và người lao động di cư là những đối tượng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của đại dịch vì họ không nằm trong các thương lượng tập thể chính thức cũng như không nhận được sự đảm bảo đầy đủ về an sinh xã hội tại các nước thành viên.

Về nội dung thứ hai liên quan tới xây dựng lại Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng, đại diện Chính phủ Việt Nam, đại diện UNESCAP, Hiệp hội người lao động In-đô-nê-xia cũng đã chia sẻ các sáng kiến trong việc xây dựng lại ASEAN sau đại dịch, đặc biệt xây dựng lực lượng lao động chủ động thích ứng hơn và đảm bảo hoạt động bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại Đối thoại, đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chia sẻ về các khuynh hướng toàn cầu trong tương lai việc làm, các ứng phó của các nước thành viên ASEAN, cũng như các ứng phó của Việt Nam đối với các tác động này. Đại diện Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội đặc biệt nhất mạnh về các giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Việt Nam. Cụ thể gồm có: (i) về ngắn hạn: thúc đẩy lực lượng lao động, đảm bảo việc làm, ổn định thị trường lao động; (ii) về trung hạn: chuyển đổi lực lượng lao động, nâng tầm kỹ năng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; (iii) về dài hạn: xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phục hồi toàn diện và đảm bảo bảo hiểm xã hội toàn dân.

Dựa trên cơ sở thảo luận, các khuyến nghị khu vực của Đối thoại đã được đưa ra nhằm cung cấp thêm các gợi ý cho các quốc gia thành viên ASEAN trong việc chủ động ứng phó các tác động của Covid-19 hoặc bất kỳ đại dịch nào khác có thể xuất hiện trong tương lai. Khuyến nghị của Đối thoại sẽ góp phần hiện thực hóa các cam kết của các Bộ trưởng Lao động ASEAN cũng như Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN được các nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 vừa qua.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ LĐ-TB&XH