Đối thoại cao cấp ASEM về thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ

Đối thoại cao cấp ASEM về thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra hôm 12/10 tại Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake.

Đại dịch COVID-19 đang tạo ra rất nhiều thách thức nhưng cũng có những cơ hội thúc đẩy thêm về bình đẳng giới. Với tinh thần đó, Đối thoại cao cấp ASEM về thúc đẩy quyền năng kinh tế của phụ nữ trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là cơ hội để đại diện các nước đề xuất các biện pháp xóa bỏ các định kiến giới, dỡ bỏ các rào cản chính sách, rào cản kỹ thuật phân biệt đối xử về giới, đảm bảo việc làm bền vững, tạo thuận lợi cho phụ nữ, đặc biệt là các nhóm phụ nữ yếu thế, phụ nữ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển của Liên Hợp quốc đã nhấn mạnh, không thể có phát triển bền vững nếu như không có tiến bộ về bình đẳng giới.

Đại dịch COVID-19 tạo ra nhiều thách thức nhưng cũng có những cơ hội thúc đẩy thêm về bình đẳng giới.

Mục tiêu phát triển bền vững số 5 (SDG5) - Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái toàn cầu thể hiện rõ quan điểm của Liên Hợp Quốc trong việc lấy phụ nữ và trẻ em gái làm động lực phát triển bền vững. Trong 17 mục tiêu phát triển bền vững, ngoài mục tiêu SDG5 trực tiếp liên quan đến bình đẳng giới, các mục tiêu còn lại đều gián tiếp tác động tới đến bình đẳng giới và ngược lại.

ASEM là Diễn đàn hợp tác Á-Âu (Asia-Europe Meeting), được chính thức thành lập vào tháng 3 năm 1996 theo sáng kiến ban đầu của Singapore và Pháp, với sự ủng hộ tích cực của ASEAN.

Có thể nói, ASEM là diễn đàn liên khu vực quan trọng, hội tụ 53 thành viên của hai châu lục Á-Âu, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo trong thế kỷ 21. Nguyên tắc hoạt động của ASEM dựa trên cơ sở đối tác bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và đôi bên cùng có lợi; tăng cường đối thoại, xác định các lĩnh vực ưu tiên phối hợp hành động.

Diễn đàn ASEM triển khai hợp tác ở 3 lĩnh vực: Tăng cường đổi thoại chính trị, củng cố hợp tác kinh tế và xúc tiến hợp tác trong các lĩnh vực khác. Diễn đàn ASEM cũng khuyến khích hợp tác giữa các học giả, các nhà nghiên cứu giữa hai khu vực Á - Âu.

Diệu Hoa - VTC News