Độc đáo tour đêm 'Giải mã Hoàng thành Thăng Long'

Tour kéo dài khoảng 120 phút, giúp du khách có những trải nghiệm trong không gian Hoàng thành Thăng Long lung linh về đêm, khám phá các giá trị độc đáo từ nghệ thuật kiến trúc cung đình, nơi làm việc, đời sống, ẩm thực cung đình...