Đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA GAMES 31

Sáng nay, tại Hà Nội hơn 3000 người tham gia lễ phát động đếm ngước 31 ngày hướng tới SEA Games.