Đề xuất cho phép mở cửa du lịch quốc tế từ 01/5

Mới đây, Hội đồng tư vấn Du lịch, Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam vừa có thư gửi thủ tướng chính phủ đề xuất cho phép công bố chính thức việc mở cửa biên giới quốc tế của Việt Nam, từ 01/5/2022.