Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Campuchia

Tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung nhấn mạnh, tỉnh tiếp tục thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ với phương châm làm dứt điểm; dễ, rõ làm trước; phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó; từng bước kết luận địa bàn, khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cần tìm kiếm.

Chú thích ảnh

Tiễn đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia về với đất Mẹ. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Tỉnh tăng cường thu thập, kết nối, xử lý thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, phấn đấu mỗi năm tìm kiếm quy tập khoảng 50 hài cốt liệt sỹ trên địa bàn trong tỉnh và 4 tỉnh thuộc Campuchia, trước mắt, tập trung tìm kiếm, quy tập 100% các vị trí đã có thông tin.

Mặt khác, tỉnh tổ chức khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ, danh sách liệt sỹ ở các cơ quan, đơn vị, chia sẻ thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ trong các cơ quan, đơn vị; xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, đề nghị Trung ương cho chủ trương lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa có thông tin để lưu trữ, phục vụ công tác giám định AND.

Theo đó, tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin. Các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước, nhất là những cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và phối hợp tham gia tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) nâng cao hiệu quả hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, chú trọng các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng…có nhiều hài cốt liệt sỹ chưa tìm kiếm, quy tập được...Ngành chức năng tiếp tục thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sỹ mới quy tập, mẫu hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ để phân tích, đối chiếu, lưu trữ cơ sở dữ liệu AND và lưu trữ tại ngân hàng gen.

Cùng với đó, tỉnh tăng cường quan hệ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Ban Chuyên trách, chính quyền các cấp, lực lượng quân đội và nhân dân các địa phương của Vương quốc Campuchia cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Những năm qua, tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, chủ động xử lý các nguồn thông tin, tiến hành khảo sát, xác minh, xây dựng kế hoạch và tích cực tìm kiếm các khu vực chôn cất liệt sỹ chặt chẽ, chính xác.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, từ năm 2012 trở về trước, tìm kiếm, quy tập trong nước 286 hài cốt, trong đó xác định được danh tính 62 trường hợp; giai đoạn 2013 - 2020 là 373 hài cốt, trong đó xác định được danh tính 11 trường hợp.

Tỉnh quy tập hài cốt liệt sỹ ở Campuchia trên cơ sở Biên bản thỏa thuận đã được Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam - Campuchia ký kết. Hàng năm, Ban Chuyên trách tỉnh ký kết, hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ với các địa phương của Campuchia và được sự giúp đỡ của chính quyền, nhân dân nước bạn trong các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, giai đoạn từ mùa khô 2011 - 2012 trở về trước, tìm kiếm, quy tập 1.663 hài cốt, trong đó xác định được danh tính 103 trường hợp và giai đoạn 2013 - 2020 là 397 hài cốt, trong đó xác định được danh tính 17 trường hợp.

Lê Huy Hải