Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025

Hội nghị Tổng kết về đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 vừa được tổ chức trực tuyến ngày 6/10.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2020 (ASCC), chủ trì tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến. Các bên tham gia gồm: Trưởng nhóm quan chức phụ trách Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (SOCA) và Nhóm Tư vấn quốc gia của các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và Nhóm Tư vấn khu vực tham gia.

Gần 99% kế hoạch được thực hiện

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Nhóm SOCA Việt Nam, trong tổng số 977 hoạt động được đề ra trong Kế hoạch tổng thể ASCC 2025, tỷ lệ thực hiện lên tới gần 99% (964 hoạt động). Quá trình đánh giá giữa kỳ thực hiện đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị báo cáo lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 11.

"Các hoạt động được thực hiện khá đồng đều trong các kênh hợp tác trong ASEAN thuộc Cộng đồng", ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết, đồng thời ghi nhận những nỗ lực thực hiện đánh giá của các nước thành viên ASEAN cũng như sự điều phối, hỗ trợ của Ban thư ký ASEAN, các nhóm tư vấn khu vực.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng Nhóm SOCA Việt Nam (bên phải) chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Báo cáo khu vực được xây dựng khá chi tiết và toàn diện, nêu bật được những thành tựu, thách thức sau chặng đường 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể, bao gồm cả việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác 5 năm của các cơ quan hợp tác chuyên ngành của ASEAN, hướng tới các mục tiêu mà Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đã đề ra.

Cũng trong hội nghị, các bên liên quan thảo luận và thống nhất các bước tiếp theo về thủ tục trình thông qua báo cáo đánh giá khu vực. Ban thư ký ASEAN và nhóm tư vấn khu vực sẽ tích cực phối hợp với các nước hoàn thiện báo cáo để xét duyệt trước khi đưa ra Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Việt Nam: Đề án 161 đạt nhiều thành tựu

Đề án 161, hay Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 được phê duyệt theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khuôn khổ hội nghị Tổng kết về đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025, phiên họp cấp quốc gia của Việt Nam cũng được tổ chức nhằm thảo luận và hoàn thiện báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện quyết định này.

Thảo luận trong phiên họp, các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và các cơ quan, đơn vị có liên quan đánh giá việc thực hiện Đề án 161 và kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025 tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Điều này góp phần vào kết quả chung của khu vực và tăng cường hình ảnh của ASEAN tại Việt Nam.

Đề án 161 bám sát các nội dung và mục tiêu của khu vực, đồng thời đề ra các giải pháp thiết thực, giải quyết các điểm yếu và cần cải thiện của Việt Nam trong hội nhập ASEAN.

Thông qua đó, các ngành và địa phương đã chủ động xây dựng các hoạt động, giải pháp phù hợp và hướng tới Kế hoạch hành động đề án giai đoạn tiếp theo 2021-2025.

Ngọc Anh- VTC News