Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Myanmar ủng hộ vùng Yangon chống dịch Covid-19