Doanh nghiệp ASEAN thảo luận kết quả hoạt động giữa kỳ của Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Hôm 9/12, Ban Thư ký ASEAN tổ chức buổi thảo luận trực tuyến giữa các đại diện doanh nghiệp ASEAN về việc Đánh giá giữa kỳ của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2025.

Hơn 15 đại diện tới từ Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, Mạng lưới Doanh nhân Nữ ASEAN và Hội đồng Lực lượng Lao động Tương lai ASEAN cùng các thành viên Ban Thư ký ASEAN có liên quan đã tham dự cuộc thảo luận. 

Cuộc thảo luận diễn ra dưới hình thức trực tuyến. 

Buổi thảo luận phân tích kết quả và tác động của việc thực hiện AEC và Kế hoạch chi tiết AEC 2025, những thách thức và cơ hội trên thực tế cũng như kỳ vọng và khuyến nghị cho giai đoạn tiếp theo của việc thực hiện Kế hoạch chi tiết AEC 2025.

Trong khuôn khổ cuộc thảo luận, các đại biểu chia sẻ quan điểm về tăng cường hội nhập kinh tế; tăng khả năng cạnh tranh và tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu cũng như hướng tới AEC bền vững và bao trùm.

Buổi thảo luận tập trung vào việc thực hiện Kế hoạch chi tiết AEC 2025; sự cần thiết của việc thực hành tốt các quy định; thách thức về các biện pháp phi thuế quan; cơ hội và thách thức của số hóa; thực tế sản xuất và phân phối mới trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Một số vấn đề khác cũng được đưa ra thảo luận như yêu cầu phát triển vốn con người; sự tham gia chặt chẽ hơn giữa chính phủ và khu vực tư nhân...

Kết quả của cuộc thảo luận sẽ được đưa vào báo cáo cuối cùng của Đánh giá giữa kỳ về Kế hoạch chi tiết AEC 2025 dự kiến được hoàn thiện vào đầu năm 2021.

Ngoài ra, Ban Thư ký ASEAN sẽ tiến hành Khảo sát Tâm lý Doanh nghiệp ASEAN cho đến tháng 1/2021. Cuộc khảo sát sẽ đánh giá phản ứng của đông đảo các doanh nghiệp ASEAN, từ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ (MSMEs) đến các công ty lớn ở mười quốc gia về nhận thức của họ về AEC, tâm lý kinh doanh chung và những thách thức mà họ phải đối mặt khi hoạt động tại các thị trường ASEAN.

Diệu Hoa