Đặc sắc các đêm diễn nghệ thuật tại Tuần lễ Festival Huế 2022

Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước luôn là chương trình được mong chờ và thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả qua nhiều kỳ Festival Huế.