Đà Lạt - Điểm đến và điểm dừng

Tận dụng những lợi thế vốn có, Đà Lạt đã trở thành một trung tâm du lịch của cả vùng Nam Tây Nguyên, là một điểm đến nổi tiếng trong và ngoài nước. Ngành du lịch và dịch vụ chiếm tới 70% tổng sản phẩm của Đà Lạt, do đó du lịch chiếm một vai trò rất quan trọng đối với kinh tế xã hội của nơi đây.