Diễn đàn GO-NGO ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển: “Tăng cường khả năng phục hồi và đoàn kết của gia đình: Vượt qua nghịch cảnh và thích nghi với trạng thái bình thường mới”

Sáng ngày 21 tháng 9 năm 2020, tại Hà Nội, Diễn đàn Chính phủ - phi Chính phủ ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển lần thứ 15 đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đây là sự kiện hàng năm được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển (SOMSWD) và chủ đề của Diễn đàn năm nay cũng là một trong những nỗ lực của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò là Cơ quan đầu mối của Việt Nam trong hợp tác ASEAN về Phúc lợi xã hội và Phát triển, đã chủ trì tại điểm cầu Việt Nam.

Thành phần tham dự trực tuyến Diễn đàn gồm các đầu mối SOMSWD và đại diện các tổ chức phi Chính phủ đến từ các nước thành viên ASEAN; Ban Thư ký ASEAN; và đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực. Về phía Việt Nam tham dự Diễn đàn trực tiếp có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Quốc hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; đại diện các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phụ nữ, trẻ em và gia đình tại Việt Nam cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Đại dịch Covid -19 lan rộng trên toàn cầu từ đầu năm 2020 đã và đang gây ra những thách thức lớn về kinh tế, xã hội, y tế với tất cả các quốc gia. Đại dịch còn gây ra nhiều tác động tiêu cực lên đời sống của mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các hộ gia đình thông qua nhiều phương diện kinh tế - xã hội khác nhau. Trước bối cảnh đó, Diễn đàn năm nay đã lựa chọn chủ đề “Tăng cường khả năng phục hồi và đoàn kết của gia đình: Vượt qua nghịch cảnh và thích nghi với trạng thái bình thường mới”.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến gia đình, đặc biệt là những vấn đề phát sinh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Có thể nói, dịch Covid-19 có ảnh hưởng khác biệt đến các hộ gia đình và ảnh hưởng lớn nhất đến các hộ gia đình dễ bị tổn thương như hộ gia đình của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình có lao động phi chính thức và người nhập. Theo đó đã dẫn tới gia tăng cao tình trạng nghèo tạm thời về thu nhập. Dịch bệnh cũng đã làm ảnh hưởng đến chất lượng và cản trở khả năng tiếp cận toàn diện các dịch vụ xã hội thiết yếu, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng như dịch vụ giáo dục, trợ giúp xã hội...

Quang cảnh Hội nghị

Diễn đàn còn ghi nhận phần chia sẻ, giới thiệu các câu chuyện điển hình của các nước thành viên về mối quan hệ gia đình và sự đoàn kết trong đại dịch COVID-19. Cuối cùng, các đại biểu đã cùng thảo luận về việc tăng cường vai trò gia đình như một hệ thống hỗ trợ thiết yếu để bảo vệ hạnh phúc và đề xuất các biện pháp, hành động để thúc đẩy và bảo vệ gia đình trong toàn khu vực ASEAN.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội