Diễn đàn Franconomics 2021: Thách thức của chuyển đổi số trong việc tiếp cận dịch vụ

Diễn đàn kinh tế Pháp ngữ năm 2021 (Franconomics 2021) với chủ đề “Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19” đã diễn ra chiều hôm nay 24/11 tại Hà Nội, thu hút gần 300 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

Tiếp nối thành công của Diễn đàn Franconomics I - 2019 và Franconomics II - 2020, năm nay, Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) thuộc ĐHQGHN phối hợp với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), đồng tổ chức sự kiện Franconomics III - 2021 với chủ đề “Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19”. Franconomics III - 2021 diễn ra trong hai ngày 24 và 25/11/2021 trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với các điểm cầu khắp thế giới.

Hơn bao giờ hết, thế giới được kêu gọi chung sống với Covid-19. Vào thời điểm mà các quốc gia đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế của mình, chuyển đổi số được xem như một đòn bẩy tối ưu mở ra các cơ hội để ổn định và theo đuổi các sứ mệnh chủ quyền của các quốc gia cũng như các hoạt động của các cơ quan kinh tế nhà nước và tư nhân.

Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực đã được thực hiện, chuyển đổi số vẫn tạo ra sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận các dịch vụ thiết yếu ở tất cả các quốc gia bất kể trình độ phát triển. Cộng đồng quốc tế, các nước phát triển và đang phát triển nhất trí về sự cần thiết phải làm nhiều hơn nữa để khuyến khích đoàn kết và công bằng trong cuộc chiến chống lại Covid-19 ở cấp quốc gia và quốc tế.

Franconomics 2021 là cơ hội để nhìn nhận những thách thức của chuyển đổi số trong việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời kỳ Covid-19, với trọng tâm là tiếp cận công nghệ thông tin, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế và công nghiệp 4.0, trong đó tập trung về nông nghiệp thông minh.

Hội thảo gồm 2 phiên: phiên 1 là diễn đàn quốc tế có chủ đề “Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19”, phiên 2 là hội thảo quốc tế "Nông nghiệp thông minh: tiềm năng và hiện thực". 

Franconomics là diễn đàn quốc tế thường niên do IFI khởi xướng và tổ chức với sự tham gia của các quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ (gồm 88 nước thành viên và quan sát viên) và nhiều đối tác trong và ngoài nước khác. Đây là không gian đối thoại quốc tế đa ngành về lý luận và thực tiễn với các chủ đề mang tính thời sự kinh tế – xã hội; là nơi giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị trong nước và quốc tế, và là cơ hội kết nối giữa các Trường Đại học, Doanh nghiệp, Địa phương; giữa các nhà khoa học, doanh nhân, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách trong và ngoài Cộng đồng Pháp ngữ.

Năm 2020, Franconomics với chủ đề Từ khởi nghiệp đến khởi nghiệp thông minh” được tổ chức thành công tại Hà Nội và Hưng Yên trong hai ngày 22-23/10/2020 với sự tham gia của hơn 938 khách mời, đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện từ các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế.

Cổng Thông tin Asean sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về các hội thảo này./.

Q.Liên