Cuộc họp Ủy ban ASEAN thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư lần thứ 13

Từ ngày 9 đến 11 tháng 11 năm 2020, với vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức “Cuộc họp Ủy ban ASEAN thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư ASEAN (ACMW) lần thứ 13” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Việt Nam và Brunei Darussalam đã lần lượt được giao đảm nhiệm vai trò Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban ACMW giai đoạn 2020-2021 theo thứ tự luân phiên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhấn mạnh ,năm 2020 là cột mốc quan trọng của kênh lao động nói chung và của Ủy ban ACMW nói riêng nhằm rà soát các hoạt động đã triển khai giai đoạn 2016-2020 thông qua việc cập nhật tiến độ, các thách thức trong việc thực hiện, đồng thời chuẩn bị cho các hoạt động của giai đoạn 2020-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe thông tin cập nhật của Ban Thư ký ASEAN về tiến độ thực hiện các quyết định của các cuộc họp ASEAN liên quan tới ACMW bao gồm: khung khổ phục hồi tổng thể ASEAN và kế hoạch thực hiện, Lộ trình ASEAN về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất vào năm 2025, Báo cáo đánh giá giữa kỳ Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) 2025, Kế hoạch hành động ASEAN về Văn hóa phòng ngừa, Kế hoạch hành động TIP Bohol 2017-2020, Tuyên bố ASEAN về quyền của trẻ em trong bối cảnh di cư. Ban thư ký đã đặc biệt nhấn mạnh về Khung khổ phục hồi tổng thể ASEAN sau Covid-19 và kế hoạch tổng thể thực hiện Khung khổ trong thời gian tới. Mục tiêu trọng tâm của Khung khổ nhằm đưa ra các ưu tiên của các cơ quan chuyên ngành thuộc các trụ cột của ASEAN và các bên liên quan bao gồm khu vực tư nhân, các đối tác đối thoại nhằm phối hợp để mở cửa lại nền kinh tế sau đại dịch Covid-19 và đóng góp vào việc phục hồi và chủ động thích ứng của ASEAN.

Hội nghị lần này cũng đã dành nhiều thời gian rà soát việc thực hiện các hoạt động, dự án đã, đang thực hiện trong Kế hoạch công tác của ACMW giai đoạn 2016-2020 và các hoạt động sẽ được triển khai giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh nội dung cập nhật của các nước thành viên, 02 nội dung được các nước đặc biệt quan tâm đó là nội dung cập nhật của Ban thư ký ASEAN về: (i) công cụ tự đánh giá của ACMW về các khuyến nghị của Diễn đàn lao động di cư ASEAN. Hiện đã có 162 khuyến nghị của Diễn đàn lao động di cư ASEAN từ năm 2008. Các nước đều đánh giá cao việc triển khai nội dung trên vì thông qua tự đánh giá, các điển hình tốt cũng như các thách thức trong việc thực hiện ở cấp quốc gia đã được nêu bật, tạo cơ sở cho việc triển khai một cách hiệu quả các khuyến nghị của Diễn đàn ở cấp quốc gia; (ii) hoạt động thu thập dữ liệu về các chỉ số thực hiện chính (KPI) của khuôn khổ giám sát và đánh giá của Chương trình làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN 2016-2020. Đây là một hoạt động rất hữu ích nhằm hỗ trợ các nước hành viên ASEAN rà soát tiến độ và tính hiệu quả của các hoạt động triển khai các mục tiêu thuộc Chương trình làm việc của các Bộ trưởng Lao động ASEAN về lĩnh vực lao động. Tại Hội nghị, với vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã thông tin về việc tổ chức Diễn đàn Lao động di cư ASEAN lần thứ 13 vào ngày 10.11 và 12.11.2020 với chủ đề “Hỗ trợ lao động di cư trong đại dịch hướng tới một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Ngoài ra, cuộc họp cũng ghi nhận Kế hoạch công tác (2018-2025) thực hiện Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư tập trung vào 5 nội dung chính bao gồm: giáo dục/thông tin; bảo vệ; thực thi; hỗ trợ và tái hòa nhập. Theo Kế hoạch công tác, trong tổng số 50 hoạt động, Việt Nam sẽ chủ trì 02 dự án liên quan tới lao động nữ di cư và tái hòa nhập cho lao động trở về; đồng chủ trì 02 hoạt động liên quan tới thúc đẩy hệ thống thông tin thị trường lao động và tăng cường tính cạnh tranh của nguồn nhân lực ASEAN.

Trong khuôn khổ Cuộc họp ACMW lần thứ 13 còn diễn ra Phiên họp mở với Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Tổ chức ILO cũng đã chia sẻ các ưu tiên hợp tác với các nước thành viên ASEAN trong thời gian tới. Các ưu tiên hợp tác bao gồm: thúc đẩy và bảo vệ quyền của lao động di cư bao gồm tuyển dụng công bằng; dịch chuyển lao động, phát triển và công nhận kỹ năng; hỗ trợ các đối thoại về di cư lao động và tăng cường công tác thu thập thông tin và thống kê; ứng phó với các tác động của Covid-19. Trên cơ sở các ưu tiên của Tổ chức ILO trong thời gian tới, các quốc gia thành viên ASEAN đều nhận thấy các ưu tiên này khá phù hợp với các hoạt động/sáng kiến của các nước thành viên, các nước đều mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa với ILO.

Cuộc họp đã thống nhất Cuộc họp ACMW lần thứ 14 sẽ được tổ chức tại Brunei Darussalam vào năm 2021. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Brunei Darussalam thông tin vào thời điểm thích hợp.

Cuộc họp Ủy ban ACMW là hoạt động thường niên do quốc gia Chủ tịch ASEAN tổ chức nhằm đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các cam kết của Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư ASEAN.

Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ LĐTBXH