Cuộc họp lần thứ 28 của Uỷ Ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR)

Uỷ Ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) đã tổ chức thành công cuộc họp lần thứ 28 với chủ đề quyền con người vào ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2019 tại Bangkok, Thailand. Chủ trì cuộc họp là giáo sư Amara Pongsapich, đại diện cho AICHR năm 2019 – 2021 và là chủ tịch của AICHR.

Cuộc họp đã thảo luận về tình hình thực hiện các hoạt động theo kế hoạch thuộc khuôn khổ các Chương trình/Hoạt động ưu tiên của AICHR trên nền tảng các lĩnh vực đã thực hiện trước đây về quyền của người khuyết tật, phòng chống mua bán người, vấn đề về quyền lao động, pháp luật về quyền con người và quyền được giáo dục. Cuộc họp đã tóm tắt một số hoạt động được thực hiện trong năm 2018, gồm có quyền trẻ em, quyền phụ nữ, thanh niên hùng biện về quyền con người, quyền của người khuyết tật đóng góp cho việc thông qua Kế hoạch Tổng thể 2025: Lồng ghép quyền của người khuyết tật bởi các Nhà Lãnh đạo ASEAN vào tháng 11 năm 2018. Các đại diện của AICHR nhiệm kỳ 2019-2021 cũng đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến thể chế của AICHR, nghiên cứu chuyên đề AICHR, báo cáo hoạt động của AICHR và đề nghị của các tổ chức chính trị xã hội (CSO) về một Cuộc họp tham vấn quan hệ đối tác với AICHR.

Cuộc họp cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã giúp tổ chức Cuộc họp quan trọng này. Cuộc họp tiếp theo của AICHR dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2019 tại Jakarta.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội